Valår

Jag är inte här för att skriva massor om politik och jag är inte så där jätteinsatt i det hela även om man har lite koll här och där och vet vad jag står för och vad jag kommer rösta på. MEN… (Varning för långt inlägg)

Den 2:a juni skrev Björn Olanders följande inlägg på facebook:

———————————————————————

45 MÅNADER MED STEFAN LÖFVÉN – ”SVERIGE GÅR BRA”…..??? (=

Stefan Löfvén har nu i juni 2018 varit statsminister i 45 månader. Under den tiden har:

• Kronan fallit med -26,1% mot dollarn (31 maj-2018) !!!

• Kronan fallit med -12,0% mot euron (31 maj 2018) !!

• Invandringsrekord slagits 2015, 2016 och 2017 med 134.240, 163.005 respektive 144.489 personer, dvs totalt 441.734 vilket är den största invandringen på 3 år i Sveriges historia!! (jämför mot det tidigare årsrekordet 2014 om 126.966 invandrare under Fredrik Reinfeldt). Det blev således ingen reducering av invandringen som S+Mp påstod och påstår.

• Kostnaderna migration & integration landade förra året på 71,2 miljarder kr eller 7,4% av statsbudgeten i höständringsbudgeten 2017 (jämför försvarets 50,2 miljarder kr eller rättsväsendets 43,9 miljarder kr).

• Skatterna höjts 2015-2018 med +113,9 miljarder kr eller +12,8% på 3 år till den rekordhöga statsbudgeten 1.000,5 miljarder kr 2018 (43,7 miljarder kr 2016, 38,5 miljarder kr 2017 och nu 28,1 miljarder kr i budget 2018).

Skattehöjningarna som S+Mpregeringen genomfört resulterar bl a i att Sverige 2018 nu har:

• Världens högsta marginalskatt (60,3%)
• De högsta kommunalskatterna någonsin (g-snitt 32,12%)
• Näst högsta moms inom EU (25%)
• Högsta sociala avgifterna inom EU (45,82%)
• 5:e högsta kapitalbeskattning inom EU (30%)
• De högsta punktskatterna på bensin & diesel (63,9 & 57,4%)
• Den högsta konsumtionsskatten på el någonsin (41,38%)
• Ett totalt skattetryck om 43,9% av BNP !
• M m

Ytterligare exempel: Genomförda och aviserade skattehöjningar, summerade och sorterade efter storlek i miljoner kronor:

– Höjda arbetsgivaravgifter för unga, 18,730 miljarder kr

– Försämrat ROT- och RUT-avdra samt slopat läxrut, 5,770 miljarder kr

– Slopad avdragsrätt för pensionssparande, 4,460 miljarder kr

– Höjd bensinskatt (3,87 + 0,35 mdr), exkl. indexeringen, 2017-2018; 4,220 miljarder kr

– Försämrad brytpunkt för statlig inkomstskatt, 2,930 miljarder kr

– Höjd skatt på sparande i ISK och kapitalförsäkring, 2,790 miljarder kr

– Höjd marginalskatt (avtrappat jobbskatteavdrag), 2,710 miljarder kr

– Höjd energiskatt på el, kommande skatteförändringar på energiområdet (helårseffekt 2018) – men skatteväxling då skatten för kärnkraftverk och vattenkraft minskar lika mycket (redovisas därför även under sänkningar), 2,380 miljarder kr

– Höjd resolutionsavgift (dold bankskatt), 2,180 miljarder kr

– Ny kemikalieskatt på vissa elektroniska produkter, 1,980 miljarder kr

– Höjd skatt på tobak och alkohol, 1,890 miljarder kr

– Höjda arbetsgivaravgifter för äldre (den särskilda löneskatten), 1,770 miljarder kr

– Höjd bensinskatt, indexering 2017-2018, 1,731 miljarder kr

– Bankskatt – (avdragsförbud för ränteutgifter på vissa efterställda skuld-förbindelser), 1,650 miljarder kr

– Höjd fordonsskatt för lätta fordon, 1,555 miljarder kr

– Slopad avdragsrätt för representation vid måltider, 1,035 miljarder kr

– Flygskatt (helårseffekt 2019=1,37 mdr), 1,020 miljarder kr

– Sänkt intäktsränta i skattekontot, 0,730 miljarder kr

– Höjd koldioxidskatt, 0,600 miljarder kr

– Förmånsbeskattning, privata sjukvårdsförsäkringar (helårseffekt 2019=1,17 mdr) 0,590 miljarder kr

– Malus- förhöjd fordonsskatt för nya bilar 1juli, (helårseffekt 2019=1,34 mdr), 0,450 miljarder kr

– Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter, 0,180 miljarder kr

– Höjning av försenings- och kontrollavgifter, 0,110 miljarder kr

– Slopad slussningsregel moms, 0,100 miljarder kr

– Ändrad beräkning av bilförmån, 0,084 miljarder kr

– Höjd koldioxidskatt i värmesektorn, 0,080 miljarder kr

– Personalliggare i fler verksamheter, 0,060 miljarder kr

– Fortsatt sänkt energiskatt för företag och hushåll i Norrlandskommuner – men begränsad skattenedsättning för vissa 0,048 miljarder kr

– Punktskatt på e-cigaretter, 1 juli 2018, 0,030 miljarder kr

– Anpassning av investeraravdraget, 0,018 miljarder kr

– Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ, 1aug 2018, 0,010 miljarder kr

– Höjd SINK-skatt för utlandsboende, 0,370 miljarder kr

– Höjdskatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer och höjda skatter på naturgrus och bekämpningsmedel, 0,350 miljarder kr

– Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor, 0,338 miljarder kr

– Höjd biomoms (6 till 25 %) och omläggning av filmstödet, nettohöjning 0,265 miljarder kr

– Slopad skattereduktion för gåva till välgörenhet, 0,250 miljarder kr

– Höjd skatt ”elektrisk kraft”, 0,190 miljarder kr

– M m.

Om man räknar in ALLA skatter (kommunalskatt, marginalskatt, moms, sociala avgifter, vägtrafikskatt, bensin-/dieselskatt, elskatt, alkoholskatt, tobaksskatt, osv) så betalade varje sysselsatt person i genomsnitt 76,1% i skatt under 2017. Konkret så innebär detta att svensken arbetar från måndag kl 08.00 till torsdag kl 15.26 för betalning av skatter till staten medan arbetstiden torsdag kl 15.26 till fredag kl 17.00 ger den egna inkomsten efter skatt!

Svenska folket undrar givetvis:

– HUR KAN DETTA VARA NÖDVÄNDIGT NÄR VI HAR EN SÅDAN ÖVERDIMENSIONERAD INVANDRING SOM ENLIGT S+MP ÄR ”LÖNSAM”…??

– HUR KAN M, C, KD OCH L VILJA FORTSÄTTA STÖDJA S+MP-REGERINGENS POLITIK, BUDGET OCH SKATTEHÖJNINGAR ENLIGT OVAN P S S SOM HITTILLS…??

– VARFÖR EU-ANPASSAR MAN INTE SKATTERNA TILL EU-SNITTET ISTÄLLET? DÅ KANSKE FÖRETAGEN OCH SVENSKA FOLKET FÅR NYTTA AV EU-MEDLEMSKAPET! DÅ KAN VÅRA INHEMSKA FÖRETAG OCH JORDBRUK KONKURRERA PÅ LIKA VILLKOR…!! (VI EU-ANPASSAR JU ALLT ANNAT)

Källor:
Länk 1. Genomsnitt om 76,1% i skatt för genomsnittssvensken 2017.

Länk 2. Växelkursutveckling. Ekonomifakta.

Länk 3. Största procentuella folkökningen sedan 1861. SCB. 

Länk 4. Flera miljongränser passerades under 2017 Statistiknyhet från SCB 2018-02-21.

Länk 5. Höständringsbudget 2017. Regeringen.se.

Länk 6. Budgetpropositionen för 2018. Regeringen.se.

Länk 7. Budgetpropositionen för 2017. Regeringen.se.

Länk 8. Budgetpropositionen för 2016. Regeringen.se. 

Länk 9. Budgetpropositionen för 2015. Regeringen.se.

Länk 10. Marginalskatt i Sverige. Ekonomifakta. 

Länk 11. Kommunalskatter i Sverige. Ekonomifakta.

Länk 12. Arbetskraftskostnader internationellt. Ekonomifakta.

Länk 13. Moms – Internationellt. Ekonomifakta.

Länk 14. Kapitalinkomstskatt. Ekonomifakta.

Länk 15a. Konsumtionsskatt på bensin. Ekonomifakta.

Länk 15b. Ny lag om automatiskt höjd bensinskatt varje år. Ekonomifakta.

Länk 16. Konsumtionsskatt på diesel. Ekonomifakta.

Länk 17. Konsumtionsskatt på el. Ekonomifakta.

Länk 18. Nya skatter i Sverige 2017. Easycredit.

Länk 19. Rekordhöga skatter 2017. Dagens Industri 4 jan.

Länk 20. Totalt skattetryck om 43,9% av BNP år 2017. Ekonomifakta.

Länk 21. S+Mp-regeringens skattehöjningar medför företagsflykt. EU-anpassa skatterna istället för att höja dem! Fri Konservativ.

Länk 22. Invandringsrekordet från 1994 slaget varje år sedan 2006. SCB.

Länk 23. Från 0,7% till 18,5% utrikesfödda på drygt 100 år. SCB.

———————————————————————

Jag och över 1000 andra har delat detta inlägg och många som har delat detta inlägg har fått följande copy-paste svar med hundra positiva saker med regeringen sedan förra valet:

———————————————————————

Regeringens politik 2014-18:
1. Höjt barnbidrag med 200 kr/mån.
2. Höjt studiebidrag för gymnasieelever med 200 kr/mån
3. Höjt studiemedel för högskolestudenter med 300 kr/mån
4. Avgiftsfri kollektivtrafik för skolelever på sommarloven
5. CSN-lån för att ta körkort.
6. Avgiftsfri tandvård upp till 23 år
7. Fördubblat tandvårdsbidrag för unga mellan 22-29 år
8. Lägsta ungdomsarbetslösheten på 15 år
9. Uppfylld 90-dagarsgaranti
10. 200 miljoner mer årligen på elevhälsan
11. 250 miljoner mer årligen till den sociala barn-och ungdomsvården
12. Avgiftsfria receptbelagda mediciner för barn
13. 6 miljarder mer per år som fördelas efter behov för en jämlikare skola
14. Avgiftsfria preventivmedel för unga upp till 21 år
15. Avgiftsfri simskola
16. 100 miljoner för 10 000 fler sommarjobb
17. Infört samtyckeslag
18. 50 miljoner till tjej-och kvinnojourer efter #metoo
19. 70 miljoner till fritidsgårdar och kultur och idrott för barn och unga
20. 1 miljard till förlossningsvården
21. Bidrag för billigare glasögon till barn
22. Lagförslag för att återinföra högskolebehörighet som norm på yrkesprogram
23. 20 000 fler anställda inom skolan idag jämfört med 2014
24. Utreder betygssystemet för att ersätta kursbetyg med ämnesbetyg
25. 140 miljoner för sänkta avgifter i musik-och kulturskolan
26. 50 miljoner för bättre sex-och samlevnadsundervisning i skolan efter #metoo
27. Obligatorisk prao i högstadiet
28. Läsa, skriva, räkna-garanti
29. Fler böcker i förskolan, mer resurser till skolbibliotek och insatser för ökad läsning
30. 360 miljoner för läxhjälp åt alla elever
31. Högre anslag till idrottsrörelsen
32. En halv miljard i jämlikhetspeng till skolor med störst behov
33. Insatser för att fler ska klara gymnasiet
34. Rätt till komvux för alla
35. Blocköverskridande överenskommelse om 100% förnybar energi till 2040.
36. Minsta barngrupperna i förskolan på 25 år
37. Infört barnkonventionen som svensk lag
38. 100 miljoner för att motverka hedersförtryck
39. Fördubblat satsningar på ökad psykisk hälsa och bättre psykiatri. Ca 2 miljarder årligen
40. Uppdrag att stödja arbetet med unga som varken arbetar eller studerar
41. 10 välfärdsmiljarder till kommuner och landsting
42. 250 miljoner till kostnadsfria lovaktiviteter
43. Bättre sjukförsäkring för studenter
44. Största miljö-och klimatsatsningen i modern tid, 13 miljarder fram till 2020, en 185%-ig ökning i jämförelse med förra mandatperioden.
45. Subvention av elcyklar, fyrdubbling av antalet laddstolpar och ökat stöd till solceller.
46. Flygskatt har införts för att flyget ska bära sina klimatkostnader och bränslebytet samt bonus-malus-system har införts för att ställa om transportsektorn.
47. Stopp för staplande av visstidsanställningar
48. Utredning för att sätta stopp för sms-anställningar och hyvling
49. Enklare för unga transpersoner att byta juridiskt kön
50. Förstärkning av psykiatrin för barn och unga. 250 miljoner kr mer till landstingen
51. Statsbidrag för att rusta upp skollokaler
52. 500 miljoner för fler speciallärare och specialpedagoger
53. Satsning på utökad lovskola för elever på språkintroduktionsprogram
54. 2 miljarder till lågstadiet för fler lärare och mindre klasser
55. Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer
56. Höjt underhållsstöd för äldre barn med 350 kr/mån för barn som är 15 år eller äldre och 150 kr/mån för barn som är mellan 11-14 år.
57. 130 miljoner kronor mer till ungdomsmottagningar.
58. 2,2 miljarder i statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden
59. Avdragsrätt för fackmedlemskap
60. 500 miljoner för att stärka fritidshemmen
61. 80 miljoner årligen för barnomsorg på obekväm arbetstid
62. 14 000 fler högskoleplatser
63. 830 miljoner för minskade barngrupper i förskolan.
64. 5000 fler folkhögskoleplatser
65. 2500 platser på yrkeshögskolan
66. 7 miljarder mer till polisen, största polissatsningen på över ett decennium
67. 1,2 miljarder för att hela Sverige ska leva
68. Fri entré på statliga muséer
69. 150 miljoner för lovskola åt alla
70. 137 miljoner till förstärkt barnhälsovård
71. Ny timplan i grundskolan för att garantera undervisningstid åt alla elever
72. Lärarlönelyft och fler lärare
73. Regionala lärcentra för att man ska kunna utbilda i sig i hela landet
74. 50 miljoner kronor årligen för att motverka psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända barn och unga samt 390 miljoner för bättre mottagande av ensamkommande barn och unga
75. Höjt tak i A-kassan
76. Utökad möjlighet till deltidsstämpling för att få A-kassa
77. Platserna på polisutbildningen har utökats och antalet antagna fördubblats till 1400 per år.
78. Krafttag mot organiserad brottslighet. 30 straffskärpningar för allt från vapeninnehav till narkotikabrott.
79. Skatteverket har fått i uppdrag att jaga rika skattesmitare. Idag försvinner 130 miljarder skattekronor från Sverige varje år.
80. Stärkt rätt till målsägandebiträde till offer för sexualbrott, samt extra satsning på brottsofferjourer.
81. Kunskapslyftet – 93 000 fler utbildningsplatser
82. Den största bostadssatsningen på 20 år – 3,2 miljarder årligen för fler billiga hyresrätter
83. Höjt flerbarnstillägg
84. Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen
85. Rättvist karensavdrag
86. Totalförbud av barnäktenskap
87. 47%-ig ökning av medel till järnvägsunderhållet
88. 2 600 nya utbildningsplatser för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
89. Obligatorisk förskola för alla barn
90. Avskaffande av FAS 3 och Lex Laval (lika lön för lika arbete)
91. Skärpta straff för sexualbrott
92. Återinförande av den allmänna värnplikten
93. Lagförslag för att begränsa vinsterna i välfärden
94. Halverat tiden för nyanlända att komma i arbete
95. 11 000 fler extratjänster i välfärden
96. 100 000 fler som arbetar i välfärden
97. 100 miljoner mer för att stärka tillgängligheten till Barn-och ungdomspsykiatrin
98. Investeringsstöd för 11 000 fler billiga hyresrätter
99. Infört tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen
100. 4,7 miljarder mer till sjukvården. Största satsningen i modern tid.

———————————————————————

Till och börja med så är dessa 100 punkter utan källor och när man ifrågasätter källorna till denna lista så får man ofta svaret ”bara att du googlar” eller en direktlänk till riksdagen.se som de vill att man själv ska söka sig till rätt källa för deras information. Vissa är till och med så blinda att de ber om källor till huvudinlägget utan att ha läst där alla finns listade längst ner i inlägget klart och tydligt som det ”ska” vara.

På en snabb överblick av dessa ”listor” så är det första jag ser att det är miljard-belopp spenderat på den ”dåliga” listan och miljon-belopp på den positiva. Bara det är en stor skillnad, finns dock undantag som punkt 100 som är 4,7 miljarder till sjukvården vilket känns som en bra sak.

Men om vi börjar från början av listan som listar en massa höjda bidrag. Är det egentligen positiva punkter? Höja skatten så att vi kan ha högre bidrag? Är det inte bättre att sänka avgifterna och skatterna för att ge möjlighet till fler arbeten istället?

Jag vet utan källor att många av punkterna i den positiva listan faktiskt är korrekta men frågan är ju om ett par miljoner i positiva saker verkligen väger ut de miljarder vi har lagt på de negativa sakerna?

Och med detta menar jag inte att vi inte ska hjälpa folk som faktiskt är i nöd men att ta in 5% av vår befolkning på 3 år är lite overkill. Samt anser jag att vi behöver ha bostäder och arbeten till oss själva innan vi kan hjälpa andra. Ja, det byggs konstant nya lägenheten och det har ökat på jobbfronten men inte i samma takt som vi tar in folk. Vi måste hitta en vettig balans på det hela för att systemet ska fungera.

För att gå till en annan punkt så har jag som tjänar mina pengar från musiken i dollar och ofta handlar i euro men måste växla dom till svenska kronor mellan att jag får pengarna och att jag spenderar dom har märkt en brutal skillnad sista tiden på just hur den svenska kronan har sjunkit brutalt sista tiden som även detta är en av de stora punkterna som folk bara tittar förbi för dom ser bara ”Invandringsrekord” på denna långa negativa lista och hänger upp sig på det. Svenska kronans värde har stor betydelse på många sätt och det är ett allvarligt problem som behöver överses.

Detta blir som sagt ett väldigt långt inlägg och det är så mycket folk måste se och tänka på. Dessa är bara några punkter på all information som finns men tänk på när ni läser saker att det faktiskt finns källor och skriv inte ut massa saker bara för att ni ser det utan ta reda på om det är sant innan ni skriver det vidare eller delar det eller liknande. Detta var allt för mig denna gång även om jag skulle kunna sitta hela dagen och skriva av mig men det är ingen av er som skulle orka läsa det vilket jag gissar på redan nu att många kommer bara öppna inlägget se längden på det och tänka ”orka läsa” och stänga igen. Till er som har läst allt detta kan gärna lämna en kommentar på vad ni tycker om allt detta? och ännu en gång. Tänk på att ha underlag för det du delar vidare. Någon form av källa och inte bara en privatpersons ord som ni tycker låter bra som egentligen inte ens är sant.